Funny English

BINGO Instructions

1. Choose a Bingo, card and using your chips cover the “FREE” space in the center of your card

2. Listen, as the instructor calls out a letter and a specific type of food.

* Example: B – Apple

3. Find the “B” column, and look to see if you have an Apple in the column under “B”.

4. Place a Bingo chip over the “B-Apple” if you have it.

5. Continue to place chips over the letter and food image combinations that appear on your card.

6. Yell out “BINGO!” as soon as your chips cover the food images in a winning pattern;

usually a straight line going horizontally, vertically, or diagonally.

7. Double Check your winning card with the instructor, and collect your prize!


 Describe their characters by their actions

1.
2.
3.
4.
5.
   

 

 Keling,ingliz tilini o’rganamiz-2014-2015

 

Ushnu sahifadagi ma’lumotlardan hamda rasmlardan foydalanilganda

 tarixchi.zn.uz saytidan olindi deb kiritilsin

 

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabrda “Chet tillarni o’rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi PQ 1875-sonli qarori qabul qilindi. Mamlakatda O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida” gi qonuni hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” ni amalga oshirish doirasida chet tillarni o’qitishning uyg’un kamol topgan, o’qimishli, zamonaviy fikrlovchi yosh avlodni shakllantirishga, mamlakatimizning jahon hamjamiyatiga yanada moslashuviga yo’naltirilgan tizim yaratildi.

Prezidentimizning ushbu qaroridan ruhlanib, bizning Do’stlik TXTMFMT va TEB ga qarashli 10-umumiy o’rta ta’lim maktabida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, haftada ikki soat o’qituvchilarga ingliz tili mashg’ulotlari o’tiliyapti. Ingliz tili mashg’ulotlarida yangi pedagogik texnologiyalar, multimediya vositalari hamda ingliz tilini o’rgatish uchun mo’ljallangan elektron darsliklardan samarali foydalangan holda mashg’ulotlar o’tkazilmoqda.

O’quvchilarning ingliz tiliga bo’lgan qiziqishlarini oshirish va bilimlarini mustahkamlash maqsadida maktabimizda  yuqori sinf o’quvchilari quyi sinf o’quvchilariga ingliz tili fanidan sinf rahbarlari bilan hamkorlikda mashg’ulotlar o’tkazmoqda. Bundan tashqari iqtidorli bolalar uchun to’garaklar tashkil etilgan. To’garakda o’quvchilarning og’zaki nutqini o’stirishga hamda yozishda imloviy xatolarga yo’l qo’ymasligiga e’tibor qaratilgan.

Haftaning har kuni tashkil etilgan mashg’ulotlarda  o’quvchilar o’rganishi lozim bo’lgan ingliz tilidagi so’zlarni yoritib borish uchun “We learn English” deb nomlangan burchak tashkil etildi.

“We learn English” 

DEKABR OYI UCHUN

D I A L O G U E

 Hi , What’s your name?

Hello, My name is Tom.

And What’s your name?

My name is Anvar.

How old are you?

I’m 12(13,14,15….) years old and you?

I’m 10 years old. Where are you from?

I’m from America and you?

I’m from Uzbekistan.

Nice to meet you.

Nice to meet you too.

N U M B E R S


1 – ONE                                                                       11 – ELEVEN

2 – TWO                                                                      12 – TWELVE

3 – THREE                                                                   13 – THIRTEEN

4 – FOUR                                                                    14 – FOURTEEN

5 – FIVE                                                                       15 – FIFTEEN

6 – SIX                                                                         16 – SIXTEEN

7 – SEVEN                                                                   17 – SEVENTEEN

8 – EIGHT                                                                    18 – EIGHTEEN

9 – NINE                                                                      19 – NINETEEN

10 – TEN                                                                      20 – TWENTY

C O L O U R S


Yellow – sariq

Orange – to’q sariq(apelsin rang)

Blue  – ko’k

Red – qizil

Grey – kul rang

White – oq

Brown – malla

Green – yashil

Black – qora

Purple – siyoh rang

Pink – pushti

F A M I L Y

FATHER-OTA

MOTHER-ONA

GRANDFATHER-BUVA

GRANDMOTHER-BUVI

BROTHER-AKA(UKA)

SISTER-OPA(SINGIL)

SON-O’G’IL

DAUGHTER-QIZ

UNCLE-TOG’A

AUNT-HOLA

NEPHEW-JIYAN(O’G’IL BOLA)

NIECE-JIYAN(QIZ BOLA)

D O M E S T I C      A N I M A L S

DOG – IT

CAT – MUSHUK

DONKEY – ESHAK

HORSE – OT

COW – SIGIR

SHEEP – QO’Y

GOAT – ECHKI

HEN – TOVUQ

GOOSE – G’OZ

TURKEY – KURKA

DUCK – O’RDAK

S E A S O N S

SPRING – BAHOR

SUMMER – YOZ

AUTUMN(FALL) – KUZ

WINTER – QISH

W E A T H E R

RAIN(Y) – YOMG’IR(LI)

SNOW(Y)  – QOR(LI)

CLOUD(Y)  – BULUT(LI)

FOG(GY)  – TUMAN(LI)

WIND(Y)  – SHAMOL(LI)

HOT – ISSIQ

COLD – SOVUQ

WARM – ILIQ

COOL – SALQIN

Dialogue

Where do you live?   –   Qayerda yashaysan?

I live in Dustlik    –    Men do’stlikda yashayman.

What’s your job?   –  Kasbing nima?

I’m a pupil (teacher, doctor, nurse)  –   Oquvchiman (o’qituvchi, doctor, hamshira).

What form are you?   – Nechanchi sinfda o’qiysan?

I am in form 5 (6, 7, 8, 9)    –  Men 5 (6, 7, 8, 9) sinfda o’qiyman.

Colours

What colour do you like?   –  Qaysi rangni yoqtirasiz?

I like red (blue, yellow)   –  Men qizil (ko’k, sariq) rangni yoqtiraman.

What colour is this pen?   –   Bu ruchka qanaqa rangda?

This pen is black  –  Bu ruchka qora.

Numbers

20-TWENTY

21-TWENTY ONE

22-TWENTY TWO

23-TWENTY THREE

24-TWENTY FOUR

25-TWENTY FIVE

26-TWENTY SIX

27-TWENTY SEVEN

28-TWENTY EIGHT

29-TWENTY NINE

30-THIRTY

40-FOURTY FIVE

50-FIFTY

60-SIXTY

70-SEVENTY

80-EIGHTY

90-NINETY

100-ONE HUNDRED

200-TWO HUNDRED

300-THREE HUNDRED

1000-THOUSAND

10000-TEN THOUSAND

Wild animals

LION-SHER

WOLF-BO’RI

FOX-TULKI

HYENA-SHAG’AL

BEAR-AYIQ

TIGER-YO’LBARS

ELEPHANT-FIL

MONKEY-MAYMUN

SNAKE-ILON

BLACK PANTHER-QORA QOPLON

LEOPARD-GEPARD

Family

What’s your father’s (mother, brother) name?  – Dadangning(onangning, akangning) ismi nima?

My father’s (mother, brother) name is …    –    Dadamning (onamning, akamning) ismi …  .

How old is your father?    –  Dadang necha yoshda?

My father is 42 years old    –  Dadam 42 yoshda.

What’s your father’s job?    –   Dadangning kasbi nima?

My father is a Farmer    –   Mening dadam Fermer.

S E A S O N S

How many seasons are there in a year?   –   Yilda nechta fasl bor?

There are 4 seasons in a year:    –  spring, summer, autumn, winter

Bir yilda 4 fasl bor:bahor, yoz, kuz, qish

What is your favourite season?    –    Sizning yoqtirgan faslingiz?

My favourite season is spring     –   Mening yoqtirgan faslim bahor.

Personal pronouns

Kishilik oloshlari


I [ai]-men

He [hi:]-u (erkak)

She [shi]-u (ayol)

It [it]-u (jonsiz va hodisalar)

We [wi]-biz

You [ju]-sen, siz

They [ei]-ular

Kishilik olmoshlarining

Obekt kelishikdagi shakli:


Me [mi]-meni,menga

Him [him]-uni, unga (erkak)

Her [ hә: ]-uni,unga (ayol)

It [it]-uni,unga (narsa va hodisa)

Us [  s]-bizni,bizga

You [ju]- sizlarni,sizlarga

Them [ em]-ularni,ularga

Possesive pronouns

Egalik olmoshlari


My [mai]-mening

His [hiz]-uning (erkak)

Her [hә:]-uning (ayol)

Its [its]-uning (jonsiz va hodisalar)

Our [ auә]-bizning

Your [jכ:]-sizning,sizlarning

Their [ðєә]-ularning

Egalik olmoshlarining mustaqil shakli


Mine [main]-meniki

His [hiz]-uniki (erkak)

Hers [hә:z]-uniki (ayol)

Its [its]-uniki (narsa va hodisalar)

Ours [auz]-bizniki

Yours [jכ:z]-sizniki, sizlarniki

Theirs [ðε z]-ularniki

Demonstrative pronouns.

Ko’rsatish olmoshlari


This [ðis]-bu (birlikdagi shakli) so’zlovchiga yaqin turgan

Narsa va shaxsga nisbatan qo’llaniladi.

These [ði:z]-bular (ko’plik shakli)

That [ðӕt]-u, ana bu (birlik shakli) so’zlovchiga uzoq

Turgan narsa va shaxsga nisbatan ishlatiladi.

Those [ðоuz]-ana ular, bular (ko’plik shakli)

This is a red bag.   These are maps.

That is a black bag.      Those are pictures.

To be, bo’lmoq fe’li


Bu  fe’lning hozirgi zamonda 3 xil shakli bor

 

 

<<…boshiga qaytish

2017 yil "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili"

SAHIFALAR

ARXIV
FOYDALI SAYTLAR

Tanlov natijalari e'lon qilindi

“Xalq ta'limi tizimidagi eng yaxshi veb-saytlar – 2017” ko‘rik-tanlovining natijalari tanlov.uzedu.uz saytida e'lon qilindi.

 KALENDAR

Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Âñå î ïîãîäå - Pogoda.uz

K i m k i bo'lsa t e j a m k o r , Qut-baraka unga yor. 2014-05-0cd4_1045472014-05-0cd4_1045472014-05-0cd4_104547

HISOBLAGICH

Flag Counter

Топ рейтинг www.uz

Boshqaruv paneli-2014

___________________________________________