8-sinf O’zbekiston tarixi TEST (2)

Do’stlik TXTMFMT va TEB ga qarashli 10-umumiy o’rta ta’lim maktabi tarix fani o’qituvchisi Nurg’oziyev Shuhratning «Tarix darslarida qiziqarli o’yinli usullardan foydalanish» deb nomlanuvchi uslubiy qo’llanmasidan

8-sinf O’zbekiston tarixi fanidan har bir mavzular uchun mo’ljallangan test savollari

15-§.MANG’ITLAR SULOLASINING TARIX SAHNASIGA CHIQISHI.

61.Ashtarxoniylarning eng zaif tamoni…………
a)O’zaro ichki urushlar har 15 yilda bo’lib turganligi
b)Amaldorlar va hukmdorlarning o’zaro kelishmovchiligi
c)Yagona pul birligi yo’qligi
d)Muntazam armiya yo’qligi
e) Barcha javoblar to’g’ri
62.Mang’itlar hokimiyatni qay tariqa egallaganlar?
a)Ashtarxoniylar davrida siyosiy tarqoqlik nihoyatda kuchayganligi oqibatida
b)Abulfayzning o’g’li Abdulmo’minni Muhammad Rahimbiy qatl ettirishi natijasida
c)Muhammad Rahimbiyni Buxoro aslzodalari va ruhoniylarning qo’llab-quvvatlashi oqibatida
d)a,b va c to’g’ri e) To’g’ri javob yo’q
63.”Amir ma’sum “ (Begunoh amir) nomini olgan hukmdor.
a)amir Shohmurod
b)Doniyolbiy otaliq
c)Muhammad Rahimbiy
d)Muhammad Hakimbiy
e)Amir Nasrullo
64.Qachondan boshlab Buxoro xonligi Buxoro amirligi deb atala boshladi?
a)1753-yildan boshlab
b)1747-yildan boshlab
c)1756-yildan boshlab
d)1758-yildan boshlab
e) To’g’ri javob yo’q
65.Muhammad Rahimxon bo’ysinishni istamagan,markaziy hokimiyatga bo’ysinmaslikka urinayotgan qabilalarga qarshi qanday siyosatni tutdi?
a)Qabilalarni batamom qirib tashladi
b)Turgan joyidan ko’chirib yubordi
c)Juda katta miqdordagi soliqlar solish
d)Ma’naviy kamsitish
e)b va d javoblar to’g’ri

16-§.AMIRLIK DAVLAT TUZUMI VA MA’MURIY BOSHQARUVI.

66.Balog’atga yetmagan shahzodalarni tarbiyalash kimlarga topshirilgan?
a)Otaliq
b)Qo’shbegi
c)Devonbegi
d)Inoq
e)Amir
67.Buxoro amirligi necha tuman viloyatlarga bo’lingan?
a)57
b)12
c)32
d)20
e)40
68.Buxoro amirligi qanday davlat muassasalaridan iborat?
a)Ma’muriy,moliya muassasalaridan iborat
b)Mirshablik va harbiy idoralardan iborat
c)Bojxona,moliya muassasalaridan iborat
d)a va b javoblar to’g’ri
e)a,b va c javoblar to’g’ri
69.Fuqarolarning arzu va shikoyatlarini tinglovchi shaxs.
a)Qo’shbegi
b)Miroxo’r
c)Dodxoh
d)Mirshab
e)Mushrif
70.Buxoro amirligidagi eng katta davlat lavozimi
a)Devonbegi
b)Qo’shbegi
c)Ko’kaldosh
d)Mirshab
e)Mushrif

17-§.AMIRLIK XO’JALIGI.

71.Buxoro amirligi xazinasiga eng ko’p soliq qaysi yerlardan tushardi?
a)Davlat yerlarining dehqonlarga ijaraga berilgan yerlaridan
b)Davlat yerlarining xarbiy xizmatda bo’lgan kishilarga in’om etilgan yerlardan
c)Vaqf yerlarining ruhoniylarga berilgan qismidan
d)a va b javoblar to’g’ri
e)Barcha javoblar noto’g’r’i
72.Buxoroda XVIII asrda Zarafshon daryosidan qaysi kanallar chiqarilgan?
a)Shohrud va Darg’om
b)Xurmo va Sarazm
c)Taymanariq va Tuguz
d)Qozonariq va Lavzan
e) Barcha javoblar to’g’r’i
73.Buxoro amirligida Vaqf yerlari ……..……….uchun ajratilgan.
a)Masjid,mozor
b)Xonaqo,madrasa
c)Maqbara
d)Lashkarboshi
e)a,b va c javoblar to’g’ri
74.Buxoro amirligi yerlarida dehqonchilikning asosini……………..tashkil etgan?
a)Paxta,bug’doy
b)Jo’xori,tariq
c)Arpa,beda
d)a va c javoblar to’g’ri
e)a.b va c javoblar to’g’ri
75.Buxoro davlati iqtisodi asosini nima tashkil etgan?
a)To’qimachilik
b)Ziroatchilik
c)Chorvachilik
d)Ovchilik
e)b va c javoblar to’g’ri

18-19-§§.ICHKI VA TASHQI SAVDO. SHAHAR HAYOTI.

76.”Olamda yaxshi qog’oz Samarqanddin chiqar”. Ushbu jumlalar muallifi kim?
a)A.Navoiy
b)Z.M.Bobur
c)Elchi Ernazar Maqsud o’g’li
d)Yalangto’shbiy
e)M.Ulug’bek
77.Nima uchun Buxoro xonligi bozor rastalariga,xonadonlariga qulf solinmagan?
a)Qulf ishlab chiqarilmaganligi uchun
b)O’g’rilarga qattiq jazolar qo’llanganligi uchun
c)Qo’riqchilar bo’lgani uchun
d)Kimki o’g’irlik qilib qo’lga tushsa,uning chap qo’li,ikkinchisida esa o’ng qo’li xalq ko’z o’ngida kesib tashlaganligi va xaridor haqiga xiyonat qilganlarga yarim yolong’och holda aravada bozor ahliga namoyish qilish uchun sazoyi qilinib,bozorni aylanib chiqquncha darra bilan urib borilganligi uchun
e)b va d javoblar to’g’ri
78.Buxoro davlatini jaxon bozoridan ajralib qolganligining asosiy sababi?
a)XV asr oxirida O’rta Yer dengizi bandargohlariga olib boriladigan Buyuk Ipak yo’li Usmonli turklar davlati tamonidan yopib qo’yilganligi
b)Buyuk geografik kashfiyotlar boshlanishi tufayli jahon savdosi dengiz yo’llari orqali olib borilishi
c)Hunarmandchilik mahsulotlari juda ham sifatsiz bo’lganligi uchun
d)Buxoro davlatida soliqlarning haddan tashqari ko’p bo’lganligi uchun
e)a va b javoblar to’g’ri
79. 1795-yil Amir Shohmurod Yekaterina II ga yozgan maktubida nima deyilgan?
a)Undan 600 pud mis sotib olish uchun ruxsat so’raydi
b)Uni taxtga chiqqani bilan tabriklaydi
c)Buxoroga kelishini so’raydi
d)Unga 5 bog’ arg’imoq yuborayotganligi va bundan keyin Buxoro va Rossiya munosabatlari yaxshilanishidan umidvor ekanligini
e) Barcha javoblar noto’g’r’i
80.XVII asr oxiri –XVIII asr boshlarida O’rta Osiyo davlatlarining,xususan,Buxoroning Sharq mamlakatlari bilan savdo qaloqalari bir-muncha pasaydi.Buning asosiy sababi?
a)Eron va Afg’oniston bilan muttasil davom etib kelayotgan dushmanlik ,bu yerdagi siyosiy vaziyatning beqarorligi oqibatida karvon yo’llarining nihoyatda hatarli bo’lib qolganligi
b)Buxoro savdo-sotiq olib borayotgan yaqin qo’shni davlatlarning ham qoloq bo’lganligi.Binobarin,ularning ham sanoat buyumlarini taklif eta olmasligi
c)Rossiya va Buxoro munosabatlari yaxshilanganligi
d)a va b to’g’ri
e)a va c to’g’ri

20-§.XIX ASRNING BIRINCHI YARMIDA BUXORO AMIRLIGI.

81.Amir Haydar hukmronligi davrida amirlikning qaysi hududlarida qaysi qo’zg’olonlar bo’lib o’tdi?
a)Miyonkol,Qarshi
b)Jizzax,Xo’jand
c)Buxoro,Samarqand
d)Kattaqo’rg’on,Marv
e)a va d javoblar to’g’ri
82.Amir Nasrullo 1856-yilda qaysi joyni bir necha yurishdan keyin egalladi?
a)Kitobni
b)Hazoraspni
c)Shahrisabzni
d)a va c javoblar to’g’ri
e)b va c to’g’ri
83.XVIII asrda Buxoro amirligi qo’shinlari asosan qanday askarlardan iborat bo’lgan?
a)Otliq
b)Piyoda
c)Nayzabonlardan
d)To’pchilardan
e)Barcha javoblar noto’g’ri
84.Mang’it amirlari……………ga nisbatan milliy kamsitish siyosatini qo’llagan?
a)Qo’ng’irotlar
b)Buxoro yaxudiylari
c)Jung’orlar
d)Qipchoqlar
e)a va d to’g’ri
85.Amir Shohmurod vafotidan so’ng Buxoro taxtiga kim o’tirdi?
a)Amir Haydar
b)Amir Nasrullo
c)Amir Muzaffar
d)Amir Olimxon
e)Amir Abdullahadxon

IV-BOB.
21-§.XONLIKNING TASHKIL TOPISHI.

86.Xiva xonligi qachon va kim tamonidan tashkil topdi?
a)1511-yil,Elbarsxon
b)1511-yil, Alixon
c)1510-yil,Elbarsxon
d)1505-yil,Do’stxon
e)1512-yil,Sufiyonxon
87.Xorazm qachon mustaqil davlatga aylanadi?
a)1510 yil
b)1511 yil
c)1520 yil
d)1512 yil
e)1505 yil
88.XVI asrda Xiva xonligining iqtisodiy inqirozga yuz tutishining asosiy sababi?
a)Amudaryo o’z o’zaninng o’zgarishi natijasida cho’lga aylanib qolganligi
b)Buxoro xonligi Xivani bosib olishi
c)O’zaro qabilaviy urushlar
d)Soliq va jarimalar
e) Barcha javoblar to’g’ri
89.Xiva Shayboniylari hukmronligi nechanchi yilgacha davom etdi?
a)1700
b)1708
c)1770
d)1800
e)1920
90.Buxoro va Xiva xonliklari o’rtasidagi doimiy adovatning asosiy sababi?
a)Xonliklarning o’z hududlarini kengaytirishga urinishlari
b)Xonliklardagi hukmron sulolalarning bir-biriga g’anim bo’lgan xonadonlarga mansubligi
c)Pul birligi bir-biriga o’xshash bo’lgani
d)Xonliklarning siyosati bir-biriga o’xshash bo’lgani uchun
e) a va b javoblar to’g’ri

22-23-§§.XVII-XVIII ASRNING BIRINCHI YARMIDA XONLIKDA SIYOSIY AHVOL.

91.XVII-XVIII asrlarda Xiva xonligining qaysi xon davrida siyosiy parokandalik yuqori nuqtasiga yetdi?
a)Arab Muhammadxon
b)Abulg’ozi Bahodirxon
c)Asfandiyorxon
d)Elbarsxon
e)Tohirxon
92.Arab Muhammadxon xonlik poytaxtini Urganchdan qaysi shaharga ko’chirgan?
a)Vazir
b)Qiyot
c)Xiva
d)Hazorasp
e)Gurlan
93.Asfandiyorxonga kim Xiva taxtini egallashga yordam berdi?
a)Eron shohi Abbos I
b)Turkiston xoni Eshimxon
c)Toshkent xoni Tursunxon
d)Buxoro xoni Imomqulixon
e)Samarqand hokimi Yalangto’shbiy
94.1740-yilda Xivada qanday voqea yuz berdi?
a)Rus va Xiva qo’shinlari o’rtasida kelishmovchiliklar kelib chiqib,qisqa muddatli jang bo’lib o’tdi
b)Sherg’ozixon sulx tuzishni taklif qilib elchi yubordi
c)Cherkasskiy boshliq rus askarlari qirib tashlandi
d)Xiva Eron tasarufiga o’tdi
e)Sherg’ozixon
95.”Shajarai turk” asarining muallifi kim?
a)Abulg’ozi Bahodirxon
b)Elbarsxon
c)Yunusxon
d)Asfandiyorxon
e)Abulg’ozixon

24-25-§§.XVIII ASR OXIRI-XIX ASRNING BIRINCHI YARMIDA XIVA XONLIGI.

96.Kushka XIX asrda qaysi davlat tasarrufida bo’lgan?
a)Buxoro
b)Xiva
c)Qo’qon
d)Eron
e)b,c va d javoblar to’g’ri
97.Nima uchun XVIII asr-XIX asr birinchi yarmida Xiva xonligida tabiiy fanlar rivojiga e’tibor berilmagan?
a)Ichki urushlar bilan band bo’lgani uchun
b)Diniy mutaasiblikning oldini olmaganliklari uchun
c)Xonlar bilan ruhoniylar kelisha olmaganliklari uchun
d)O’rta asrchilikmunosabatlari xonlar va hukmron guruhlar cheksiz hukmronligining,ular shahona hayotining manbai bo’lgani uchun e)a va b javoblar to’g’ri
98.Xiva xonligida nechanchi yillar hokimiyat Qo’ng’irotlar sulolasida edi?
a)1770-1882
b)XVIII asr boshlaridan-XIX asr boshlarigacha
c)1782-1898
d)1770-1920
e)1709-1920
99.Xiva shahri nechanchi yilgacha Xiva xonligining poytaxti bo’lgan?
a)1850
b)1920
c)XVII asrning 20-yillarigacha
d)1842
e)1910
100.Xiva xonligida aholiga solinadigan eng katta soliq nomi.
a)Salg’ut
b)Alg’ut
c)Mirobona
d)Mushrifona
e)Xiroj

V-BOB.
26-27-§§.QORAQALPOQLARNING IJTIMOIY IQTISODIY VA SIYOSIY AHVOLI.

101.1714-yilda Sirdaryo bo’yi qoraqalpoqlariga davlatni birlashtirishda kim yetakchilik qilgan?
a)Edigey
b)Eshimxon
c)Knyaz Vladimir
d)Chingizxon
e)Inoq Muhammad Amin
102.XVIII asrda nima uchun Qoraqalpoq hukmdori Rossiya bilan yaqinlashishga harakat qildi?
a)Savdo aloqalarini kengaytirish uchun
b)Rossiya qoraqalpoqlarni Jung’orlar hujumidan saqlab qolishi mumkinligi uchun
c)qoraqalpoqlar asta-sekin Rossiyaga bosqinchilik yurishlarini amalgam oshirish uchun
d)Katta miqdorda qurol-yarog’ sotib olish uchun
e)a va b javoblar to’g’ri
103.Rossiya hukumati 1721-yil kimni Qoraqalpoqlar yurtiga elchi qilib yubordi?
a)M.Tevkelev
b)Bekovich-Cherkasskiy
c)D.T.Vershinin
d)Knyaz zamonov
e) Barcha javoblar noto’g’ri
104.”Qora bo’rkli”,”Qora malaqayli” bu nomlar kimlarga tegishli?
a)Qo’ng’irotlarga
b)Qozoqlarga
c)Qoraqalpoqlarga
d)a va c javoblar to’f’ri
e)Barcha javoblar to’g’ri
105.Qoraqalpoqlar nechanchi asrda xonlik sifatida tashkil topdi?
a)XII
b)XV
c)XIX
d)XIV
e)XIII

28-§.QORAQALPOQ XALQI MADANIYATI.

106.Orol dengizi bo’yida ,Terbenes ovulidagi Arzimet nima yasash bo’yicha mashhur bo’lgan?
a)Shoyi,atlas
b)Sirg’a,bilaguzuk,uzuk
c)Ko’za,qumg’on
d)Qurol-yarog’
e)Surp,bo’z
107.Qoraqalpoq yurtida XIX asrda nechta maktab bo’lgan?
a)318
b)200
c)324
d)283
e)192
108.Qaysi dostonda XVIII asrda ,Jung’orlarga qarshi qoraqalpoqlarning milliy ozodlik kurashlari haqida ma’lumot beradi?
a)”Edigey”
b)”Qo’blan”
c)”Alpomish”
d)”Qirqqiz”
e)”Mastposhsho”
109.”O’roqchilar”,”Oq qamish”,”Cho’ponlar” she’rlarining muallifi kim?
a)Jiyen Jirov
b)Ajiniyoz Qasiboy o’g’li
c)Kunxo’ja Ibrohim o’g’li
d)Berdaq
e)Munis
110.Berdaqning “Omongeldi” dostonikimga bag’ishlagan?
a)Buxoro amirligiga qarshi ko’tarilgan qo’zg’olon boshlig’I Omongeldiga
b)Xiva xonligiga qarshi ko’tarilgan qo’zg’olon boshlig’i Oydo’stbiyga
c) Qo’qon xonligiga qarshi ko’tarilgan qo’zg’olon yetakchilaridan biri Omongeldiga
d)Qoraqalpoqlarning afandisi O’mirbek laqqiga e)To’g’ri javob berilmagan

VI-BOB.
29-30-§§.XONLIKDA SIYOSIY AHVOL.

111.Qo’qon xonligi qachon tashkil topgan va uning birinchi hukmdori.
a)1702-yil,Erdonabek
b)1706-yil,Abulkarimxon
c)1709-yil,Shohruxbiy
d)1712-yil,Bobobek
e)1709-yil,Erdonabek
112.Umarxon nechanchi yil “Amir ul-muslimin” unvonini oladi?
a)1811
b)1817
c)1818
d)1798
e)1810
113.Kim tamonidan shoira Nodirabegimni qatl ettirildi?
a)Amir Nasrullo
b)Amir Haydar
c)Amir Olimxon
d)Ubaydullaxon II
e)Amir Muzaffar
114.Muhammad Alixon necha yoshida taxtga o’tiradi?
a)20
b)32
c)17
d)12
e)19
115.Qaysi xonlar davrida Qo’qon xonligining qudrati o’sdi?
a)Shohruh,Abdurahim
b)Umarxon,Muhammad Alixon
c)Erdona,Bobobek
d)a,b va c javoblar to’g’ri
e) To’g’ri javob berilmagan

31-32-§§.QO’QON XONLIGIDA IJTIMOIY AHVOL. SHAHARLAR.

116.”Chorikorlar” deb kimlarni aytishgan?
a)Hosilning yarmi uchun ishlaydigan dehqonlarni
b)Hosilning ¼ qismi uchun yollanib ishlovchi yersiz dehqonlarni
c)Davlat yerlarida ishlash uchun majburan olib kelingan dehqonlarni
d)Davlat yerlarida dehqonlarni ishlatuvchi kishilarni
e) To’g’risi yo’q
117.Qo’qon xonligida aholidan olinadigan eng yirik soliq bu…..
a)Xiroj
b)Salg’ut
c)Tutun haqi
d)Mirobona
e)Alg’ut
118.Qo’qonning qadimiy nomi “Huvoqand” qanday ma’noni bergan?
a)Go’zal
b)Yoqimli
c)Xushmanzara
d)Shamol shahri
e)a,b va c javoblar to’g’ri
119. VI asrda Toshkent qaysi davlat tarkibida bo’lgan?
a)Turk
b)Buxoro
c)Xiva
d)Qo’qon
e)Eron
120.”Oshlig’i vofur,mevasi farovon,qovun va uzumi yaxshi bo’lur…Uch darvozasi bor.To’qqiz tarnov suv kirar.” – ushbu jumlalarni kim ,qaysi shaharga atab aytgan?
a)Bobur,Samarqandga
b)Navoiy,Hirotga
c)Bobur,Andijonga
d)Shayboniyxon,Toshkentga
e)Xudoyorxon,Buxoroga

Birinchi <<  | 12| 3 |  >> Oxirgi

2017 yil "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili"

SAHIFALAR

ARXIV
FOYDALI SAYTLAR

Tanlov natijalari e'lon qilindi

“Xalq ta'limi tizimidagi eng yaxshi veb-saytlar – 2017” ko‘rik-tanlovining natijalari tanlov.uzedu.uz saytida e'lon qilindi.

 KALENDAR

Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Âñå î ïîãîäå - Pogoda.uz

K i m k i bo'lsa t e j a m k o r , Qut-baraka unga yor. 2014-05-0cd4_1045472014-05-0cd4_1045472014-05-0cd4_104547

HISOBLAGICH

Flag Counter

Топ рейтинг www.uz

Boshqaruv paneli-2014

___________________________________________